HATPC Interguild Forums Index HATPC Interguild Forums
 Interguild HomeBack to Main    Play HATPC!HATPC Game Window    Play HATIC!HATIC Game Window   Upload your cave!Cave Upload   RegisterRegister 
 NeopetsNeopets   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   FAQFAQ   SearchSearch 
 ProfileProfile   ShopsShops   Private MessagingPrivate Messaging   Log inLog in 

This site has been shut down. Go to the new site at: www.interguild.org

Banana's Good Caves

 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    HATPC Interguild Forums Index -> General Interguild Chat
View previous topic :: View next topic  
Author Message
aych bee

Hannah Reborn
Hannah Reborn


Gender: Female
Joined: 17 Dec 2006
Posts: 1049
Neopets User: fuhrerluver
Location: fuhrerland
-100 Dubloons
0 Gems
0 GAWAs

PostPosted: Mon Jan 07, 2008 5:14 pm    Post subject: Banana's Good Caves Reply with quote

Code:
 
terrain 4
background 1
water murky
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx                          "x
xx"""""m"""x  >                      <"x
xx+www"""w"K ==K===KKKKKKKKK=========K"x
xxxx  www "K   K   wKKKKKwww         K"x
xx        "K   K    wKKKw            K"x
xx        "K   K     wKK             K"x
xx        "Km  K      Kw             K"x
xx        "KK  K      K              K"x
xx >                  w       V      K"x
xxm mmm + "K m K                     K"x
xx====K b "K K K         KKK         K"x
xx    Km  "K   K         www        +K"x
xx    KK  "K   K          +         KK"x
xxmmm KKm  KK  K      K            +KK"x
xx====KKKm KK         K            KKK"x
xx    KKKK KKK        K        |||KKKK"x
xx    K    KKKK      KK  KKK  |KKKKKKK"x
xxm mmK    KKKKKmm  mKKm       ||KKKKK"x
xx====K  # KKKKKKK mKKKKmmmm    |KaaaK"x
xx~   K KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKxxxxxaazK x
xxm   w wwwwwwKKKKKKxxxxxxxxxxxxxxxxzx x
xxxmm         wwwwwKKKKKKKKxxxxDzzzzzx x
xxxxxmm            wwwwwwwKKKKxxxxxxxx x
xxxxxxxmmmmm              wwwKKKKKxxxx x
xxxxxxxxxxxx                 KKKKKKKxx x
xxwwwwwwwwww                 KKKwKwKKx x
xx+   m                     +KKK+K+wKK x
xxm   |       < mmmmm  mmmmmmKKK K +wK x
xxxmm w         xxxxx  KKKKKKKKK K  +K x
xxxxxmmmmmm     x+  x  K.....KKK K   K x
xxxxxxxxxxx     xxx x        KKw K   w x
xxxxxxxxxww         x        KK+ K     x
xxwwwwwww       xxxxx    mmm wK  K   Kxx
xx+             wwwww    xxx  K  K   Kxx
xxxxxxxxxxxxx            wxw  w  w   Kxx
xx+                       x          Kxx
xxmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmxmmmmmmmmmmKxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Code:
NES 2: Sloths Trap
terrain 3
background 1
water clear
   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   xxxxxz       xzxxxxxzzxxxxx
xx xxxxzzxxxxxx     xzzzzzz+xx
xx#xxxxzxxxxxxxx    xzzxxxxxxx
xx xxxxzxx zzzxxx x xzxxxxxxxx
xx xxxxzx  zzzzzxmx xz      xx
xx xxx =   xxzzzxxx zx     <xx
xx xxx    xxxxz   x zx>   /<xx
xx xxx    xxxxx   x xx     <zx
xx xxx   xxxxxx"x xVxx=xxxxxzx
xx xxx   xxxxxx"x x xx xxxxxzx
xx xxxmmmxxxxxx"x x xx xxzzzzx
xx xxxxxxxxxwxx"x x^zz xxzxxxx
xx xxxxxxxxw wx x xxxxxxxzxxxx
xx xxxxxxww   x x xxw  ww wxxx
xx zxxxxw     z x xw      mxxx
xx zxxxx      z x x       zzzx
xx xxxxx     mxzx xzxxzxxxxxzx
xxVxxxxw     xxzx xzxxzxxzzzzx
xx xxxxm    mxxzx xzxxzxzzxxxx
xx^xxxxx"mxxxxxzx xzxxmxzxxxxx
xx xxxxw"xxxxxxmx xzxxxxzzzz+x
xx wwww "xxxxxxxxmx wwxxxxxxxx
xx      "xxxxxxxxxw   wxxxxxxx
xx       xxxxxxxxw     wxxxxxx
xxb b b  xxxxwwww       xxxxxx
xx      mxxww          mxxxxxx
xxmmmmmmxxw          mmxxxxxxx
xxxxxxxxxxmm D    mmmxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Code:
No terrain
terrain 1
background 1
water clear
KKKKKKKKKKKKKK|||||||||KKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKK|||K|||||||||||KKK^KKKKKKKKKKK
KKKKK||KK|K|ww|KKKKwwwwwK|K<"KK/KKKKKKKK
KK|K|K|K|Kww  wKwKK     K/KKK"///KKKKKKK
KK||K||K|w     K+KK     K|KKK////oKKKKK/
KKKKK||Kw      w ww     K/KK////oooKKKK|
KKKK|K|K                K|KKK//oooooKKK/
K||KK||K   m        mm  K/KKKKooooo//KKK
K||K|||K  mKKKKKKKKKKKmDK|KKKKKooo////K/
KKKK|||K  KKK        K|KK/KKKKKKo////KK|
KK|| KKK KKK          ||K|KKKKKKK///KKK/
KK||+wKK wK            |K/KKKKKKKK/KKK|K
K|||w KK  w        |    KK|KKKKKKKKKKK/K
KK||  wwK          |    wwK/|/|/|/|/|/|K
KK||               @      wKKKKKK KKKKK|
K/||               @     + wwK|ww+||||||
K/|KK|K|K||K      "|     b  mK|  ww|K|||
KKK||K|KKK||||||mm"||   mmmmKK|    wKK|K
KKK/|K|www|wwww|||"|||KK|KKKKK|     wKK|
KK||K|w   |      |"w|K|KK||||K|      KK|
KKKK|w    w      |            K |    wK|
KK||K            |m>  < >  <  K |     ||
KKK||     m      |KKKKKKK|K||=K K     |K
KK|K|     |                w| K  KK   |K
K|K||    |K                 |     K||=KK
KK|Kw    K|                 ||||||||w"KK
KKKK     |Km                    wwww "KK
KKKKm  m |KK                         "KK
KKKKK  ||+|Km                        "K|
K|KKK=K|||||K|||||Kmmmmm=             K|
KK||K"K|  ||KK|K|K|||||K|||||||     mm||
KKKKK"w|         wwKK|K||+bbbbb     ||||
KKKKK""|           KK|Kw||||||||||||||||
KKKK|m"|           wwww     w||||||||K|K
KKKK|K"|       |             wKK|||||www
KKKK|K w       K              ||K|K|w   
KKKK|K        mK              |||K|w  #
KKKK||m     mmK|    mm        KKKKK ||KK
KK||||KKK|KK|||b|||K|KK|| m   wwwww KKK|
KK|||||K|K||KKK|||K|KK||KK|b        |K|K


Code:
Crowded Cave
terrain 4
background 1
water clear
xxxxxxxxx  xxxxx
xx  mwm z   xxxx
xw  xxx z   wxxx
x   xxx+x    wxx
x x=xxxxx  x"mxx
x x = ==x  xw"xx
x x>  < x  x  xx
x xxxxx=x mx  xx
x xxxxx   x==xxx
x xxxxxxxxx  xxx
x wx+wzwxxx x bx
x  xw z wwx    x
x     x  Dxmxxmx
xm    xxxmxxxxwx
xx m  ><+xxx+z#x
xxxxxxxxxxxxxxxx


Code:
Crowded Cave 2
terrain 3
background 1
water clear
xxxxKxxxxxxxxxxx
xDxxKxxw x K xxx
x"mx+x     K  xx
x"wzbx x xxbx wx
xm"z x xxwxxx mx
xx"xxx xK  +  xx
xw"xx  x xxxxxxx
x"mx  xx^zxzxwxx
x"xw xxx+zw w wx
x"w  xxxbx     x
x  Kxxxw x x / x
xm bxxxm z+xx=xx
xxxx K xxxxxx xx
xxww > Kaaaa  wx
xx#  K  KKKK+ mx
xxxxxxxxxxxxxxxx


Code:
Merry Christmas!
terrain 4
background 1
water clear
   o ||||||||||||||KKKK|||||||||||||||||
 o   |                 KKKK            |
     |            b     / xK           |
   o |           bbb        KK         |
 o   |            b        / xK  KK    |
     |           xx            KK  K   |
   o |         mxw+x          /   / K  |
     |        mxz wxm               K  |
             mx z  xxm             K   |
             xx x  xxxm           xK   |
            mxx x K  xxm            K  |
           mxxx xxKx   xm          / K |
           xxzz xxbxxx=xx            K |
     |    mxzzz xxx    xm          xK  |
     |    xxzxz xxxx    xm          K  |
     |=   xxz x xxxxx m xx         / K |
     |    mxx x xxxwxxx  xm           K|
     |   mxxw xmxx   xxx  xm         x K
     |   xxzm xxx  x  xxxx"xm          K
     |  =mxzz xxx xxx wwwx xx          |
     |  mxx"x wxw xwx    wx"m          |
     |  xxx"x  x  w w     x x          |
     |   mx"xx  x   mb b  x wx         |
     | =mxx" wx xxx xmmmm x=mxx        |
     |  xxxw  xK  x xwxxx x xmw        |
     |  wmxmx  o  x=w  xx x mxm        |
     |   +xxxxxxx x    wx   xxx        |
     | =mx      x xm m  xxxxxmw        |
     | mxx xxxx   xxxxm wwwxxx  x   x  |
     | xx  xxxxxxxxx+xx    xxx x"x x x |
     | wx xxx    xxxxKzzxx=xmw x  x  x |
     |=m     ox  Kxxxbxxww xxm  xzxxx  |
     | x xxxxbxxxb  xxzw   xxx KKzxxKK |
     | wx+xxxxxxxmx  xz    xxw Kw z wK |
     |  wxxxxz====== xx" mxxw  xmmxmmx |
     | = wwxxzxxxxxxxxw"mx w   xxxxzxx |
     |     ww wwK"""Kx"mxw     xwwzwwx |
  D  |          K"""Kx xw      Km#xmmK |
ooooo|         K"""""K         KKxxxKK |
ooooo|||||||||||||||||||||||||||||||||||


Code:
 
terrain 1
background 1
water clear
xxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxx
xxxxw       > K#  z xxx
xxxx          x   x xxx
xxxx  x   xxmx    x xxx
xxxw  xxzxxxw Kx mx wxx
xxx  mxx xxx^ bxxxx  xx
xxx  xxw wxx  xxxx   xx
xxx mxx   xx"xx zK   xx
xxx xxx   xxw x xbxxxxx
xxx xxx   xx  x xxx   x
x K  >m L m<x=x www=x x
x xxxmx   xxx x     x x
x   xxxmmmx x  xxxxmx x
xxx    xxx  wx K xxxx x
xxxx        mx K/bzzz x
xxxxxxxxxxx zwxxxxxxxxx
xxwxxxxwwwx z wx  x   x
xz   xx   x x  w   =x x
xzxxowx x x xm     mx x
xz+xb x x"xmxxxxxm xw x
xz x  x xw x     xxx  x
xx x    x             x
xx x    x       mxx  mx
xx x=xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xw=x     wwxxxwwwxxxxxx
x wx       xxx   wxxxxx
x  z       wxw    wwwwx
xxxx  mm            D x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Code:
Find the Key
terrain 1
background 1
water clear
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzzxxxxxxxxxxxx
x         xxxxxwwxxxwwxww        xxxxxVx
xD#       wxxxx       x        o xxxxx+x
xxxxxxxxm  wxxx xxxxx x xxmmx =xxxxxxxbx
xxxxxxxxxm  xww xxxxz x zxxxx mxxxxxxxbx
xx      zzzxx   xxxxz x zx    xxwwwxxz x
xw xxxxxxxxxx xxxxxxx   xx =xmxx   xxx=x
x  w=== =====Kxxxx xx   xxx xxxx x xxx x
xm   K  > <  Kxxxw wxxxxxxx zxxz x zxx z
xxxxxxxxxxxxxbxxx   x   z   zxxz x zxx z
xxxxxxxxxxxxxmxxz     xxx   xx x x xxxVx
xxxxxxxxxxwxxxxxz m   xxx   xx   x zxxbx
x    xxxxx xxx zzmxmxxoxxm mx    x zxz x
x xx xxwxx xxx xxxxxxxbxxxxxx  xxx xxx=x
x zx x   x xxx zxxx    xxxxxx  xx  xxx"x
x zx   xzx/xxx zxwwK   zxxxxx  xK  xxx"x
x xxx  xzz xxz xx  bxx zxxxxx xxbxxxxx"x
x zxxxxxxx=xxz xx   xx xxxx   xx   xxx"x
x zxxxxxxx xxx xx   xz xxxw   xxmx xxxox
xzxxxxxxxx     xxxx xz xxx  xxxxxx zxxKz
x   >  wwxxxxxxxxxx xx xxx xxx  z  zxx z
x   >    Kaaaa     Kxx xxx xxx  x  xxx^x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxmxx   > m<x  x  wxz x
xxxxxxxxxwwwxxxxxxxxxxmxxxxxxxzxxm mxz x
xxxxx   x   xxxxxxxxxxxxxwwwwx   xxxxx x
xxxxx x x x xxxxxxxxxwxxx    xxx    xx x
xxxxz x x x xwwxxxxxx w w    xxxxxx xx x
xxxxz x   x    Kaaaaaa             <xx]x
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxz x
xxxxx       >><xxxxxx    xxx z   xxVxz x
xxxxxxxxx  xxx x z xx xx xxx xxx xxbxx x
xxxxww xx  xxx   x xx zx KKK x   xx    x
xxxx   xxm xxzxxxK xx zxKbbbxx xxxx=xxmx
xxxx x xxxxx zzzzbxxx xxKKKKxz xxxw"wxxx
xxxz x b><<b xxxxmxxz xxxxxxxz xxx   xxx
xxxz xxxxxxxxxxxxxxxz xxxxxxxx       xxx
xxxx      xxxxxxxxxxx xxxxxxxx       xxx
xxxx                  xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx        xxxxx     xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

_________________
i luv fuhrer
Back to top
aych bee is offline View user's profile Send private message
Quirvy

Quivery


Age: 21
Gender: Male
Joined: 18 Dec 2006
Posts: 6395
Neopets User: creap55
Location: Hell
99999999999 Dubloons
99999999999 Gems
69 GAWAs

PostPosted: Tue Jan 08, 2008 4:02 pm    Post subject: Reply with quote

I still don't consider Merry Christmas as a good cave. Only because of the opening trap. If there was some award for luckdrawn traps, it would be the unanimous winner, unless there is some way to get past it that I don't know of.
_________________
Guns don't kill people. Knives do.

shos wrote:
cedric_09_ wrote:
lol
another meaningful post from ona Smile


dando52 wrote:
999

HAY GUYS, READ MY NUMBA UPSIDE DOWN AND YOU'LL BE IN FOR A SPOOKY SURPRISE!


69
Back to top
Quirvy is offline View user's profile Send private message
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    HATPC Interguild Forums Index -> General Interguild Chat All times are GMT - 7 Hours
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

Images (c) Neopets Inc. Used With Permission
(c) Domingo.org | All Rights Reserved
The IceCaves.net Topsites FGN-Guild.com Topsites Gummyneo Topsites X Neopians Topsites PPT Topsites Kiowa-Designs Topsites Dutch Neopians Toplist