HATPC Interguild Forums Index HATPC Interguild Forums
 Interguild HomeBack to Main    Play HATPC!HATPC Game Window    Play HATIC!HATIC Game Window   Upload your cave!Cave Upload   RegisterRegister 
 NeopetsNeopets   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   FAQFAQ   SearchSearch 
 ProfileProfile   ShopsShops   Private MessagingPrivate Messaging   Log inLog in 

This site has been shut down. Go to the new site at: www.interguild.org

Kitty's '07 Caves

 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    HATPC Interguild Forums Index -> General Interguild Chat
View previous topic :: View next topic  

I only have four listed; which is the best?
Annoyance
0%
 0%  [ 0 ]
Quest for the Star
50%
 50%  [ 1 ]
Filesthden's Sphinx
0%
 0%  [ 0 ]
Tomb of Karyendrieth
50%
 50%  [ 1 ]
Total Votes : 2

Author Message
zenda_kitty

Experienced Caver
Experienced Caver


Age: 23
Gender: Female
Joined: 20 Mar 2007
Posts: 401
Neopets User: zenda_kitty
Location: My Happy Place
-100 Dubloons
0 Gems
0 GAWAs

PostPosted: Mon Jan 07, 2008 4:59 pm    Post subject: Kitty's '07 Caves Reply with quote

All right here they are. I've looked through all of the ones I have and honestly aren't sure of any that I think are well enough done to enter for anything, so if you think there should be one here, by all means, post it. And thanks in advance for anyone that does Smile ***By the way, the poll is just for me to see what the general public thinks. For me only- it doesn't need to affect the elections at all Very Happy


Code:
Annoyance
terrain 2
background 1
water clear
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
>wwww   w w             w w           wV
wwmwm         K+K                     ww
mm#mm    m    K+K        m             
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK||||||
K3      3             3        3K       
                                 bbb+bbb
 V mbbbbm    mbbbm   mbm   mbbm         
K KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KK K   K   K     KK    KK      K+     KK
K+   K K K K K K K   K K  K K  KKK     K
K+K  K   K   K+K    KK   KK+KK      >/ 
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK||||K
                                       
   ======   =========   ============== 
    +  + 5K  +  +  + 5K   +   +    +  5K
KVKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
                   mmmmmmmmmmmmmm      V
       K  K       m||||||||||||||m     
 >    Km Km      m|KwwwwwwwwwwwwK|m     
KKKKKKKKKKKKKK  mKKK   m||||m   KKKm   
  K   K     wK> |KK>   |KKKK|   <KK|   <
 V <K   K    KKmKKKKmmmKK++K|mmmKKKKm   
KKKKKKKKKKK  KKKKKKKKKKKKKKK|KKKKKKKKKKK
          K          V     < >    V     
 " " " " "K  K+K    <|>   K   K  <|> K4K
mmmmmmmm  KK K2K    < >   K   K  < > K+K
KKKKKKKK "KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
       K+                              1
KGKLK VKm" " " " " " " " " " " " " " " "
=======KKmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m
KKKKK  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK+K
KKKKK==          mmmmmmmm     mmmmmmm   
KKKKK   ==  KKK  KKKKKKKK  K  KKKKKKK   
KKKKKV  V   www            w          <
||||||K|||||||||||||||||||||||||||||KKKK
           <|    <|    <|    <|    <|   
           <|    <|    <|    <|    <|K+K
  D        <K    <K    <K    <K    <KK+K
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK


An older cave I did. Some of the traps are nice. Others suck. A no-terrain cave, though. This one is recognised from my gallery by the old name of "The Annoying Crow" but if you think about it, that name has nothing to do with the cave. I must have been influenced by my surroundings (whatever they were) to name it that. Hence the name change. I renamed it Annoyance because, when I played it at least, every time I messed up it became an annoyance, and I got mad when I had to restart. If it was to be rated, I probably wouldn't give it a high one simply because there aren't many well-thought of traps.


Code:
Quest for the Star
terrain 4
background 1
water clear
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x                      +                  x
x  xxxxx/x            zxx          xxxxx  x
x xxx/xxxx/          xwwwx        xx   xx x
x /x     xx         xw^K wx       x     x x
x xx     xx        xwK|K <<x      x     x x
x xx     xx       xwxxxxb  wxx    x     x x
x x/     /x     xxwxx||xxbbbwwx   xx/ /xx x
x xx     xx   xxwwxx||||xxx=xxw    xx/xx  x
x xx / / xx  xwwmxww||||xbbbxw            x
x xxxx/xxx/  wxxxwxxx||xxbbxw             x
x  /xx/xxx    wwwxwwxxxbbbxw              x
x              xxxxxwwbbxxwxxx            x
x            xx>ww|wbbxx"xxwwwxxxx        x
x           xww   xbbbx"""x>>>wwwGxx      x
x         xxwbbbb wxx^xx"xx wwmmxxxw      x
x         wwxxxxxb^wxx/xxx   xxxwww       x
x           wwwwwxb^wxxwww  xwww          x
x                xxb^  bb  xx             x
x             xxxwwbbbbbxxzzzx            x
x           xxbwwxxxxxzxx|||zzxx          x
x        xxxwbbb<<xx"xmx|||||z wxxx       x
x       xLw<bb<bbbx"""xx|||||x <wwwx      x
x       wxxbb xxxbbx"xxx|||||x> |<xxx     x
x        wwxxm <wxbbxxwxx|||zz <xxwww     x
x          wwxxx^wxbww>wxxxzzxxxww        x
x            wwwx xbVVV wwwwxwww          x
x       xxxxxxxxx^wxKKK K  ^wxxxx         x
x     xx>wwwwwwwKx xxxxxxxxxxwwwwxxx      x
x   xx>/ b   Kzzzz^xxwwwwwwww K  wwwxxxx  x
x   wxx bb  =xx"xxxxw        m|  bb<wwxw  x
x    wwxxxm bx"""xwx mmm mo mxx bbbxxxw   x
x      wwwxbbxx"xx x xxxmxxxxbbbbxxwww    x
x         wxbbzzzb x=xzzx"zxbbxxxww       x
x          xxxxxxbbx=xzz"""bbxwww         x
x         x>wwm Vxbb=xzxx"xxxwxxx         x
x     xxxx>^|||x>Vxbmxzxxx/ww ww<xx       x
x   xxwwww^|||||x xxxxzzoVwxxxxx^wxxxx    x
x xxw>bb Kx|||||x o wxzzo  x||xxoKwwwxxx  x
xxwwbbbbb x|||||x o  xzx Kx||||xK>^  |<xx x
xwxxxxxxbbbx|||xV<xm  xx  x||||x     <xxw x
x wwwwwxxbbbxxxV<x"xm x   xx||x==xxxxxxw  x
x      wwxbbb| <x"""x   x  zzzz  xwwwww   x
x        wxx=xxxxx"xxxxxVxxxxxxxxw        x
x       xx>wK wwKxox>>w<|x> | xwwxx       x
x     xx>w^bb   bxbxww>wKx K Kx  wwxx     x
x  xxxxK^x"xb  bbxbxmmmmwx K KxK   wwxxx  x
x xxwww^x"""xmbbbx x^^^^ x K>|xb>bbVbwwwx x
x wxxbbbzz"zzKbbb|      mK^K KK    /<bmxw x
x  wxxxxxxxxxxxxxx=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxw  x
x   wwwwwwwwwwwwwwbbbbbbwwwwwwwwwwwwwww   x
x     / /         bbbbbb      | |         x
x    bb/bb   " "  bbbbbb KKKKKK/KKKKKK    x
x    bb/bb KKK"KKKbbbbbb K     |     K    x
x    bb/bb KKK"KKKbbbbbb K  D  |  #  K    x
x    bb/bb KKK"KKKbbbbbb KKKKKK|KKKKKK    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


My entry for both the PCCA's Holiday Comp + the Second Interguild Challenge. Again, not one of my best, but good enough. The outline was done on paper, but the inside of the tree was done in cavemaker, so that's probably why it didn't turn out as well as I had hoped. Oh well...


Code:
Filesthdens Sphinx
terrain 1
background 1
water clear
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx>||<b>m+xLx
xDz|wxxbxbbxxbxx
xxx|>wxvx=xbbbxx
x>|xbbxmx"w"x=wx
xzxbbxw|xm"mxbbx
xvbbxbbx>xxxxm x
x^=xbbxx>xKb+x=x
x wxvxbzbKKxxwbx
xbbx/x=xbKKbbbbx
xx/xvxzbbx^xxxzx
xwbxmbx=xb  KKKx
xmzbxvxwxbx=bbbx
xzx=x/x/xvxw///x
xGxmw<x>//bmmm#x
xxxxxxxxxxxzxxxx
xxxxxxxxxxxzxxxx
xxxxxxxxxxxzxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx


My most prized cave, and by far the hardest I've made. Granted that its not very big... but still. This is also the EDITED VERSION by SHOS (who still hasnt made the walkthrough for me since he is the only person known to have completed it), who claims that this is the only possible way to complete it. This cave was inspired by a challenge by.... SabrinaMyFriend (I think....) a while back.


Code:
Tomb of Karyendrieth
terrain 1
background 1
water clear
xxxxxoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xwwwoooxDzw<mx o  wxxxzzzzxxxxwwxKKK<xowwwwwxvKK <KKxwwwwx
x#//|||xmxx xz om  z+zzxx=zzzxv=xK==Kx>  K +x xK K   "  +x
x///|wwxwbbbxz=xxxxxxxzzxzxxzx =x==KKx > K mx xKb bKz"  "x
xxxz===xbbxxwxwwww zzxxzxzxxzx =x====x^^ xxxx xbKbKKx"  mx
xwwwwwwxbxw"mxb  bbxzxzzxzzzzx = mmmmw   x|w<mxxxxxxxm  "x
x"    +xbb w" >b mxxzzzxxzzxxxKxmxxxxxxx=xwxxxxwwwwKz"  "x
x"xxxmxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=xxxxbvx+vw<xLwwv xbb>|||Kbx"  wx
x"x+xxxwwwwwwwwwwwwww  wx"xwwwx xw  KKKm|<xxbxxmmmmbxmmmmx
x"xwwww b   m   bmmm<   x"xVVvw xm> Kx||mmxbbxwxxxxxxxxxxx
x"x    bbb mx  bbxxx    x"x    mxxxxxxxxxxx=xwbwxv  bbb  x
x"  o      zzo   www  5 x"x xxxxx >vKvK  vxwwbb+x xxxxxx=x
xxxxxxxxxxmxxxxxxxxxxxx x"x Kww<x=x K K K x|<===x xw wwwbx
x     +x+xxxwwwww+xwwwwbx"xx>  ^x"x K K K xmm o x x  <<<bx
x x=   xwwww   | mx   bbx"x>b  <x"xKKKKKKKxxxmo x x>  |<mx
x xw   x^>   b|xxxx  xxxx"x>bb<vx"xKbK>wwKw|xwx=x x xxvxxx
x x3   x|      < KKb   bx"xxxxxKx"xxxxxxxxxwxxw x x      x
x x   =x xxxxxxxxKKbb K x"xwwwwbx"x ww  oox^zw^xx x||||||x
x x   wx x|> KK xKbKKKK x"xV  bbx x=   == xxw^xv mx     |x
x x    x x|> Kx xK KKKK x"x bbmxx x      bxw^xvmxxxK||||bx
x x =  x x|> Kx xK    <Kx"xKxxx+x z mm bbbw^xvmx> |     bx
x x w  x x|< Kx xKKbbbbKx"x >w<|xxxmxxmxxx xvmxx xxxxxxxzx
x x3   x x   Kxbxxxxxxxxx"x    <xbwxxxxxww^x x  vx>wwwww+x
x x   =x x  >Kxbb K KVKKx"x= = =xbbwwwww ^xvmxzxmx  mmmK=x
x x   wx xKxxxxxx KKb KKx"K mmmmxbbb    ^xvmx> wxw> |||K x
x x    x xKwwwwwx KKK bKxxxxxxxxx=xxxxxxxx x>mx     vwv>vx
x x =  x xK mmmmxKbKK>  K xwwwwwx wx+K  K  x=xoxxxxmmmmmmx
x x w  x xKm||||xxxxxxxxx x     xm<x K KKK x"x>ww|xxxxxxxx
x x3   x x|||||wx>|       K>   Vxx x K  bK x"xmxxvxxxK wwx
x x=   x xmmmm^Kx|> ||||x=xxxxxKxw xKbK KKKx"xw b bbzx  Kx
xbxw   z xxxxxxKx |     x xx/x/Vxm vKw <KK<x"x bx|xxxbb Kx
xbx    z xwwwwwKx |     x x/z/z/xxxmmmmKmmKmmw^bxKK+xbb  x
xbx   =z xV V VKx ||||| x=xz/z/xx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xbxmmmmx x//////x^K     z x/x/x/x     bbwwwwwwwwwwwwwwww x
xbxxxxxxxz^     x|||||||x xz/x/xx=xxxxx"b     bbb       ^x
xbbb      mmmmmmx+|mmmmm< x/x/x/x |<w<x"xxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKxxxxx  w wx"xG<v<Kxwz+x<x|>< x
x> wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww |Kwwx=    x"x ^< Kx xwxKxv  =x
x                           |Kbbxb   ^x"x    wx^x x x   wx
x+      o     K   b         |Kbbxbb   x"xm  ^< Kw w^x|>  x
xmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmo m|Kb+xxxxx=x"xxxxxxx=x=x=xv = x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKxxxx>wwwwx"xbb bbx x x x> wvx
x wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww x+wK   b<x"xKK  bxbxbxbx   |x
xmm              bbb         xm K  bbbx"+/K   <bbbbbKb  <x
xxxzxxxxmxxxxxmxxxxxxxxxxxxxxxx=Kxxxxxxxxxxxxxxxxmmmmmmmmx
x+z xwwxxx>bwxxxoxww Vwwww>bw+x K <w<wwxv wwwwxbbxxxxxxxxx
x=x xbbwwwbbbwwxbx  =>    Kbbmxm|<     x x v <x b  wwwwwwx
x x xbbb  bbbb |bx"xVxxxxx xxxxxxxxxxx"x x K  xbxx "m"m"mx
x x x=xxxxxxxxxx=x"xKbbb<x wwwwwwwwwwx"x x^K< x bx"w"w"w"x
x=x z xww w w wb x"x bbbbx    K>  vm<x"x xxK  x bxmmmmmm x
x x z x+      bb x"x xxxxxxxxxx>  >|+x"x xxx"xxbxxxxxxxx x
x x z=xm m m mbb x"x wwwwwwww xK m<wwx"x xww"wx bxwwwwwwbx
x=xmx xxxxxxxxxx=x"x       bb x  xxxxx"x xKK  x bxv   <bbx
x xxx xwwwwwwwww x"xKxxxxxxx= xb x>>bx"x x+| <xbxxKxxxxxxx
x     xV       < x"xb      xw x x|KKKx"x xKK  x bxbwwwww+x
xxxxxxxKxxxxxxxxmx"xx|||||bx  x w|K|Kx"x xxx"xx bobb    mx
xVwwwww<xwwwwwwxxx"xKx    bx bx K> ^<x"x www"Kxbxxxxxxxxxx
x       z>  V  wwx"xKxb||||x =xxxx   x"xK < "Kx bxwwwwbbwx
x== = ==xK <|> K x"x xbVVVVx ww  x   K"xK<| < x bx    b  x
x mmmmmmxV  <> K x" ^bb   +xbb   xmmmK"xm    ^xbxxK  xx  x
x"xxxxxxxKxxxxxxxxxxxxxxxxxx^bbx xxxxxxxzxxxx xb xbbbxx  x
x"wwwVwwxVxwwwwwwwwwwwwwwwwxxxxmmmmmmmmmmmmmmmmbb bbmxw =x
x"   K +x x +              xwwwxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  mx
x"xxxxxxxmx bbb  bbb  bbb  xV  wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww mxx
x"wwwwwwxzx                x       b     bbb     bb    xxx
x"" >bV x x                 ^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  x
xm"  b|mxVx=    =    =    =x=wwwwwwwww>|||||||||||||||<  x
x"mxxxxKx/xmmmmmmmmmmmmmmmmx          > KbbKK  xxxxxxxxx x
x""wwwwbx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=KbbKKb x======K=Kx
x""  bbb| <x+              >  w w w  wx KbKKKb=x=KKKK K=Kx
x"mxxxxxxmxx||||||| |||||||x       =x x KbKbKKbx====K===bx
x""wwwxwx x         VVVVV  x        x x  KbKKKbxKKK=KKKKKx
x/" bbxKxVx ||||||         xKmKmKmKmx xKKb K+bKx====K====x
x""bbbz+x/x VVVVV/|||||||| xxxxxxxxxx xmmmmmmmmx=KKK= KK=x
x"mxxxxxxKx          /     x+wwwwwwbb xxxxxxxxxx==== K== x
x">wwwwVxVx||||||||| / ||||x   b  bbxxw        xKK= K==K x
xm"K  < x x VVVVVVVV / VV  x  bbxxxxxw      =x xK[ [K=KKKx
x""K  <|xmx+         /     xbxxxbbK+x    b b x xK ==K====x
xwmxxxxVxzxxxxxxxxxxxxxxxx xbb     Kx  b     x x+==KKKKK=x
x"Vwwww x wwwwwwwwwwwwwwww xKbb     w xxzzzzzx xKKK======x
x+m    <x     bbb          xxxmxxzm   xmmmmmmx =====KKKKKx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


My most recent cave (besides my last entry for the PCCA's Holiday comp/Interguild challenge 2). Called a tomb because its so freakin' big. Four pieces of graph paper it took to make this, four FULL pieces. Also my other pride and joy, and the only cave I can get rates from since the Sphinx is so dang hard Very Happy. For the most part this cave has been rated well.


The last two caves are my best, so.. yeah. Feel free to comment and let me know if what I think is good is also what you think is good. I'll gladly add others you deem worthy Very Happy
_________________
zenda_kitty : The Sphinx, Part Two
musical_kitten : Filesth. Sphinx, Ext.
wandering_kitten : Tomb of Karyendrieth
i_iz_lolcat : Timpani Roll
Back to top
zenda_kitty is offline View user's profile Send private message
magnapple

Hannah Reborn
Hannah Reborn


Age: 20
Gender: Male
Joined: 27 Nov 2006
Posts: 1669
Neopets User: magnapple
Location: CA
-100 Dubloons
2 Gems
0 GAWAs

PostPosted: Sat Jan 12, 2008 8:12 pm    Post subject: Reply with quote

Your sphinx and pyramid caves are way too complicated in the beginning, lessen the difficulty will ya? Bleh
_________________
My Pirate Caves
magnapple - Christmas Rush
magnapple2 - Fiery Skyscraper (old version)
applelad1 - Steel Kingdom Reborn
radifun - Titanic da Adventure
radifun52 - Nintendo Nightmare
Back to top
magnapple is offline View user's profile Send private message Send e-mail
shos

Hidden Gem
Hidden Gem


Age: 21
Gender: Male
Joined: 04 Apr 2007
Posts: 5217
Neopets User: pm me for it =]
Location: Israel
-100 Dubloons
5 Gems
1 GAWAs

PostPosted: Sat Jan 12, 2008 10:50 pm    Post subject: Reply with quote

arg it with you all newbies. to get through ths sphinx, you have to push left as you start, and when you fall to the secret area quickly jump and in midfall from the duckump hit the crate, holdig left, and when you're half through the terrain jump to hit it faster and jump to the arrow so it won't kill you cuz your invulnarability goes off and then jump over the last arrow that is shot at you. then keep going easily.
_________________
jellsprout wrote:
Oh yes baby, you know how I love that spatula. Give it to me.

dando52 wrote:
'Cause, y'know, Neopets is balls. And everybody knows it.

Back to top
shos is offline View user's profile Send private message Send e-mail AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
magnapple

Hannah Reborn
Hannah Reborn


Age: 20
Gender: Male
Joined: 27 Nov 2006
Posts: 1669
Neopets User: magnapple
Location: CA
-100 Dubloons
2 Gems
0 GAWAs

PostPosted: Sun Jan 13, 2008 5:33 pm    Post subject: Reply with quote

shos wrote:
arg it with you all newbies. to get through ths sphinx, you have to push left as you start, and when you fall to the secret area quickly jump and in midfall from the duckump hit the crate, holdig left, and when you're half through the terrain jump to hit it faster and jump to the arrow so it won't kill you cuz your invulnarability goes off and then jump over the last arrow that is shot at you. then keep going easily.


Me a newbie? Evil or Very Mad
_________________
My Pirate Caves
magnapple - Christmas Rush
magnapple2 - Fiery Skyscraper (old version)
applelad1 - Steel Kingdom Reborn
radifun - Titanic da Adventure
radifun52 - Nintendo Nightmare
Back to top
magnapple is offline View user's profile Send private message Send e-mail
shos

Hidden Gem
Hidden Gem


Age: 21
Gender: Male
Joined: 04 Apr 2007
Posts: 5217
Neopets User: pm me for it =]
Location: Israel
-100 Dubloons
5 Gems
1 GAWAs

PostPosted: Mon Jan 14, 2008 7:46 am    Post subject: Reply with quote

yes, well, you didn't know about that. i use newb as a synonym for n00b so..
_________________
jellsprout wrote:
Oh yes baby, you know how I love that spatula. Give it to me.

dando52 wrote:
'Cause, y'know, Neopets is balls. And everybody knows it.

Back to top
shos is offline View user's profile Send private message Send e-mail AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
zenda_kitty

Experienced Caver
Experienced Caver


Age: 23
Gender: Female
Joined: 20 Mar 2007
Posts: 401
Neopets User: zenda_kitty
Location: My Happy Place
-100 Dubloons
0 Gems
0 GAWAs

PostPosted: Mon Jan 14, 2008 8:02 pm    Post subject: Reply with quote

Wow... I'll have to try that.... i cant wait to see it in action though Smile
_________________
zenda_kitty : The Sphinx, Part Two
musical_kitten : Filesth. Sphinx, Ext.
wandering_kitten : Tomb of Karyendrieth
i_iz_lolcat : Timpani Roll
Back to top
zenda_kitty is offline View user's profile Send private message
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    HATPC Interguild Forums Index -> General Interguild Chat All times are GMT - 7 Hours
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

Images (c) Neopets Inc. Used With Permission
(c) Domingo.org | All Rights Reserved
The IceCaves.net Topsites FGN-Guild.com Topsites Gummyneo Topsites X Neopians Topsites PPT Topsites Kiowa-Designs Topsites Dutch Neopians Toplist